Wettelijke informatie

SAS LES RIVES DU GOLFE 

LES RIVES DU GOLFE, CAMPING DES MURES
83310 GRIMAUD
Tél : 04 94 56 16 97 – Fax : 04 94 56 37 91
Email : info@camping-des-mures.com

APE : Kampeerterreinen en parken voor caravans of recreatievoertuigen (5530Z)
SIRET : 49412453000010
RCS : Frejus B 494 124 530
De directeur van de publicatie is M Christian GRAU
De website www.camping-des-mures.com wordt gehost door het bedrijf Niwanet.
De website is het exclusieve eigendom van het bedrijf Les Rives du Golfe. Het werd ontworpen en geproduceerd door Atelier Léon en ontwikkeld door Jeremy Bornerand
65 rue du docteur Jean Fiolle 13006 Marseille
Tel: 06 48 10 49 92
Web : www.atelierleon.fr
Het raadplegen van de site www.camping-des-mures.com is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruiker van de volgende gebruiksvoorwaarden. De internetgebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de site persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit handvest door de internetgebruiker, kan hij/zij civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.
Inhoud van de site

De site wordt geëxploiteerd door de maatschappij Les Rives du Golfe.
De site presenteert de activiteiten van het bedrijf Les Rives du Golfe.

Intellectuele eigendom

De Site vormt een werk waarvan L’Atelier Léon de auteur is in de zin van de artikelen L111.1 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

In het algemeen zijn de gegevens, programma’s, muziekvoorbeelden, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, beelden, al dan niet geanimeerd, en hun opmaak die op de Site www.camping-des-mures.com verschijnen eigendom van L’Atelier Léon (met uitzondering van de foto’s die toebehoren aan de onderneming Les Rives du Golfe en de teksten geschreven door de onderneming Les Rives du Golfe) en worden als dusdanig beschermd door de bepalingen van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Iedere Internetgebruiker verbindt zich ertoe deze inhoud niet te gebruiken en niemand toe te staan deze inhoud te gebruiken voor illegale doeleinden.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een computer en/of papieren drager, en op welke wijze dan ook (met name door framing*), van een van de elementen van de Site www.camping-des-mures.com of van de te koop aangeboden diensten, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van L’Atelier Léon, is verboden en vormt een daad van namaak, die kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties. Enkel de papieren afdruk is toegelaten voor het kopiëren voor eigen gebruik voor het exclusieve gebruik van de kopiist in de zin van artikel L122-5 2° van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Registratie bij de CNIL aan de gang.

Geen enkele hypertext link naar de site www.camping-des-mures.com mag worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van L’Atelier Léon.

*De handeling waarbij de inhoud van pagina’s van een website wordt overgenomen om deze via een hypertextlink naar de eigen website over te brengen, zodat de genoemde inhoud als eigen inhoud wordt weergegeven.

Bescherming van persoonsgegevens

De internetgebruiker kan worden verzocht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken bij het beantwoorden van de aangeboden formulieren. Het invoeren van deze gegevens is noodzakelijk voor Atelier Léon om het verzoek van de internetgebruiker te verwerken.

Francecom verbindt zich ertoe de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden na te leven en alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de ons toevertrouwde persoonlijke informatie te vrijwaren. Er zal geen persoonlijke informatie aan derden worden doorgegeven zonder de voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de internetgebruiker.

Verantwoordelijkheid

Het bedrijf Les Rives du Golfe wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich kunnen voordoen op de site www.camping-des-mures.com en die kunnen leiden tot een verlies van gegevens of een onbeschikbaarheid van de toegang tot de informatie die erop wordt geproduceerd.

De op de website www.camping-des-mures.com gepresenteerde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking van de internetgebruikers gesteld zonder enigerlei uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.

De aanwezigheid van hyperlinks op de Site www.camping-des-mures.com – ongeacht het al dan niet voorafgaand bestaan van het akkoord van de vennootschap Les Rives du Golfe – schept geen solidariteit van verantwoordelijkheid tussen deze en de eigenaars van de andere sites, wat betreft de inhoud van de sites waarop de internetgebruiker wordt doorverwezen.

De onderneming Les Rives du Golfe kan de volledigheid en de waarheidsgetrouwheid van de informatie op de website www.camping-des-mures.com niet garanderen. Evenmin kan zij de afwezigheid van wijziging door derden (inbraak, virus) garanderen.

Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij of zij maakt van de inhoud van de site www.camping-des-mures.com. Behoudens zware fout van Les Rives du Golfe, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die verband houdt met het gebruik van de informatie op de site www.camping-des-mures.com.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle op de website www.camping-des-mures.com gepubliceerde informatie en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. Alleen de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Aix-en-Provence zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website www.camping-des-mures.com.

Informatie met betrekking tot cookies op onze site

Informatie over uw surfgedrag kan worden opgeslagen in bestanden die “cookies” worden genoemd en die op uw computer, tablet of smartphone worden geïnstalleerd.

Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw computer, tablet, smartphone, enz. wordt geplaatst door de website die u bezoekt. Cookies kunnen vele toepassingen hebben:

Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site: zij zorgen bijvoorbeeld voor de goede werking van uw account of uw winkelwagentje.

Cookies voor statistieken: deze cookies worden gebruikt om de kwaliteit van de site te analyseren, de prestaties van paginaweergaven, de meest geraadpleegde pagina’s, de begin- of eindpagina’s van de sites

Cookies van derden: Op sommige pagina’s kunt u deze delen met uw favoriete sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+, enz. Deze sociale netwerken kunnen bij het delen een cookie plaatsen, waarover wij geen controle hebben. U kunt alle informatie over de cookies die door de verschillende sociale netwerken worden geplaatst, vinden door hun wettelijke vermeldingen te raadplegen.

Beperkingen op uw cookies configureren:

Hoe u cookies kunt beperken, kunt u vinden in het online helpmenu van uw browser:

Firefox cookie beheer

Chrome cookie beheer

Beheer van cookies in Safari

Cookies van Opera beheren

Internet Explorer cookiebeheer

Als u alle cookies weigert, kunt u sommige functies van de site mogelijk niet gebruiken.

U kunt meer te weten komen over het gebruik van cookies op de website van de CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)